Περιφερειακά
Τα εργαλεία της εργασιακής
σας καθημερινότητας!
Ποντίκια, πληκτρολόγια, splitters, filters,
με εργονομικό σχεδιασμό και ποιότητα κατασκευής

Πληκτρολόγια - Ποντίκια

Πληκτρολόγια και ποντίκια εργονομικού σχεδιασμού είναι διαθέσιμα για να διευκολύνουν την εργασιακή σας καθημερινότητα.

Fliters - Splitters

Splitters και Filters είναι διαθέσιμα για να να ξεχωρίζoυν τα σήματα φωνής από τα σήματα δεδομένων σε μια γραμμή ADSL,αλλά παράλληλα να απομονώνουν τις ανεπιθύμητες συχνότητες.