Μοιράστε τη σύνδεση 3G του smartphone σε ένα tablet

Τα περισσότερα tablets που κυκλοφορούν μπορούν να συνδεθούν στο Internet μόνο σε σημεία που υπάρχει ασύρματο Wi-Fi καθώς δε διαθέτουν δυνατότητα 
σύνδεσης μέσω δικτύων κινητής τηλεφωνίας. Αυτό μπορεί να ξεπεραστεί εύκολα με δύο τρόπους: ο ένας είναι να προμηθευτείτε ένα USB 3G dongle (κάποια tablets 
μπορούν να συνεργαστούν με ορισμένα dongles χωρίς προβλήματα) και ο δεύτερος και πιο εύκολος είναι μέσω της διαδικασίας tethering. Με το tethering, το tablet 
συνδέεται με το smartphone μέσω Wi-Fi και εκμεταλλεύεται τη σύνδεση του στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
Μέσω του tethering, το smartphone μετατρέπεται σε modem και access point και προσφέρει  τη σύνδεσή του στο tablet*.

 

Βήμα 1

Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις του Android smartphone και επιλέξτε "Συνδεσιμότητα και Δίκτυα" και στη συνέχεια, "Tethering και φορητό σημείο πρόσβασης".

 

Βήμα 2

Επιλέξτε «Φορητό σημείο πρόσβασης». Το smartphone αποσυνδέεται από οποιοδήποτε άλλο ασύρματο δίκτυο για να γίνει access point.

 

Βήμα 3

Επιλέγοντας διαδοχικά «Ρυθμίσεις φορητού σημείου πρόσβασης Wi-Fi» και «Λήξη ορίου χρόνου», ορίζετε το χρόνο αδράνειας πριν την απενεργοποίηση της 
ασύρματης πρόσβασης, για παράδειγμα 15 λεπτά.

 

Βήμα 4

Στη συνέχεια, επιλέξτε «Διαμόρφωση σημείου πρόσβασης Wi-Fi» και ορίστε μία ονομασία για το δίκτυο, για παράδειγμα «myphone».

 

Βήμα 5

Επιλέξτε WPA2 PSK στην Ασφάλεια για να προστατέψετε τη σύνδεσή σας ώστε να μη μπορεί να τη χρησιμοποιήσει κάποιος άλλος. Ορίστε έναν κωδικό 
πρόσβασης, για παράδειγμα «passw0rd123» και πατήστε Αποθήκευση.

 

Βήμα 6

Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις του tablet και ενεργοποιήστε το ασύρματο δίκτυο αν δεν είναι ήδη ενεργοποιημένο.

 

Βήμα 7

Στο κεντρικό παράθυρο θα δείτε την ονομασία του δικτύου «myphone» που δημιουργήσατε προηγουμένως. Επιλέξτε τη.

 
 

Βήμα 8

Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης του δικτύου που ορίσατε προηγουμένως («passw0rd123») και πατήστε Σύνδεση.

Βήμα 9

Στο tablet εμφανίζεται η ένδειξη Συνδεδεμένο και μπορείτε πλέον να σερφάρετε στο Internet μέσω του δικτύου 3G. Προσέξτε τις χρεώσεις ώστε να μη βρεθείτε προ 
δυσάρεστων εκπλήξεων...

*Τα μενού του smartphone και του tablet ενδέχεται να διαφέρουν λόγω της έκδοσης Android που χρησιμοποιείτε.