Φέρτε την επιφάνεια εργασίας του tablet στα μέτρα σας

Αντίθετα με τον υπολογιστή, η αρχική οθόνη που βλέπετε σε ένα tablet όταν το ενεργοποιήσετε, δεν είναι η μοναδική επιφάνεια εργασίας. Σύροντας το δάχτυλό σας δεξιά ή αριστερά θα δείτε ότι υπάρχουν συνολικά πέντε επιφάνειες εργασίας.

Σε αυτές τις επιφάνειες εργασίας μπορείτε να τοποθετήσετε συντομεύσεις των αγαπημένων σας εφαρμογών ή widgets (γραφικά στοιχεία) οπουδήποτε επιθυμείτε. Ωστόσο, αν είστε οργανωτικοί, προτείνουμε να χωρίσετε τις επιφάνειες εργασίας ανάλογα με κατηγορίες εφαρμογών. Μπορείτε, για παράδειγμα, να έχετε μία επιφάνεια εργασίας για παιχνίδια (ή και δύο ανάλογα τον αριθμό και το είδος), μία άλλη για επικοινωνία και social media, μία άλλη για αναπαραγωγή media και εφαρμογές βάσει τοποθεσίας, κ.ο.κ.

 

Βήμα 1

Για να τοποθετήσετε μια συντόμευση εφαρμογής σε μια επιφάνεια εργασίας πατήστε στο πλήκτρο εφαρμογών πάνω δεξιά. Στην οθόνη εφαρμογών που εμφανίζεται, αν έχετε πολλές εγκατεστημένες εφαρμογές σύρετε το δάχτυλό σας αριστερά για να δείτε περισσότερες.

 

Βήμα 2

Επιλέξτε την εφαρμογή που θέλετε πατώντας πάνω στο εικονίδιό της παρατεταμένα και θα επιστρέψετε στην επιφάνεια εργασίας (συνεχίστε να «κρατάτε» το εικονίδιο). Κινώντας το  δάχτυλό σας στην οθόνη με το εικονίδιο πατημένο, αυτό κινείται μαζί σας. Όταν αποτραβήξετε το δάχτυλό σας, σε εκείνο το σημείο της οθόνης δημιουργείται μια συντόμευση της εφαρμογής.

 

Βήμα 3

Αν θέλετε να μετακινήσετε τη συντόμευση σε άλλο σημείο της επιφάνειας εργασίας, πατήστε παρατεταμένα, σύρετε και αφήστε τη συντόμευση με το δάχτυλό σας στο σημείο που θέλετε.

 

Βήμα 4

Αν θέλετε να μετακινήσετε τη συντόμευση σε άλλη επιφάνεια εργασίας, πατήστε παρατεταμένα, σύρετέ τη στην άκρη της οθόνης, αριστερά ή δεξιά, ανάλογα σε ποια επιφάνεια θέλετε να την τοποθετήσετε. Όταν φτάνετε σε μια άκρη, η επιφάνεια εργασίας αλλάζει και μπορείτε να συνεχίσετε το παρατεταμένο πάτημα μέχρι να φτάσετε στην επιφάνεια που θέλετε. Όταν μεταβείτε σε αυτή, συνεχίστε φτάνοντας στο σημείο που θέλετε και αφήστε το εικονίδιο αποτραβώντας το δάχτυλό σας.

 

Βήμα 5

Αντίστοιχη είναι και η διαδικασία για να τοποθετήσετε ένα γραφικό στοιχείο. Μεταβείτε στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Γραφικά Στοιχεία (Widgets) στο πάνω μέρος. Κινηθείτε στις διάφορες οθόνες των γραφικών στοιχείων και βρείτε αυτό που επιθυμείτε όπως περιγράψαμε στις εφαρμογές. Προσέξτε ότι κάθε γραφικό στοιχείο αναγράφει τις διαστάσεις που θα καταλάβει στην επιφάνεια εργασίας με δύο αριθμούς στη μορφή «n x m», δηλαδή πόσα εικονίδια θα καταλάβει στο πλάτος και πόσα εικονίδια στο ύψος. Έτσι, μπορείτε να γνωρίζετε αν χωράει εκεί που σχεδιάζετε να το τοποθετήσετε. Στη συνέχεια, επαναλάβετε τη διαδικασία όπως ακριβώς με τη συντόμευση εφαρμογής κρατώντας παρατεταμένα το γραφικό στοιχείο και αφήνοντάς το στο σημείο που επιθυμείτε.

 

Βήμα 6

Η διαγραφή μίας συντόμευσης εφαρμογής ή ενός γραφικού στοιχείου από την επιφάνεια εργασίας γίνεται επίσης με απλό τρόπο. Πατήστε παρατεταμένα το εικονίδιο της εφαρμογής ή το γραφικό στοιχείο και στο πάνω μέρος της οθόνης θα εμφανιστεί ένα «Χ». Σύρετε την εφαρμογή ή το γραφικό στοιχείο πάνω από το «Χ» και μόλις γίνει κόκκινο αποτραβήξτε το δάχτυλό σας. Μόλις το εξαφανίσατε (σημείωση: η εφαρμογή δε διαγράφεται)!

 

Βήμα 7

Αν θέλετε, μπορείτε να αλλάξετε εύκολα την ταπετσαρία της οθόνη σας. Βρείτε ένα κενό σημείο, χωρίς εφαρμογές, στην οθόνη και πατήστε εκεί παρατεταμένα το δάχτυλό σας. Αμέσως θα εμφανιστεί το μενού «Επιλογή ταπετσαρίας από».
Επιλέξτε μία ταπετσαρία από τις Ζωντανές ταπετσαρίες που είναι κινούμενες εικόνες, από τις Ταπετσαρίες που είναι στατικές, καθώς και από τη Συλλογή που περιλαμβάνει τις δικές σας εικόνες ή φωτογραφίες.